School of Science


Loading...

หลักสูตร


ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. ผศ.ดร.ยอดธง รอดแก้ว สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น
2. ผศ.เชาวศิริ อินทร์แก้ว สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน

อ่านต่อ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Harbour.Space University จากประเทศสเปน ในโอกาสที่มาเยี่ยมชมการดำนเนินงานของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

อ่านต่อ

SAHAPAT ADMISSION ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 21 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ระหว่างวันที่ 1-6 ตุลาคม2561

อ่านต่อ

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. ผศ.ดร.ยอดธง รอดแก้ว สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น
2. ผศ.เชาวศิริ อินทร์แก้ว สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน

อ่านต่อ

ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา และคณะกรรมการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2561 ได้จัดโครงการ  “วิทยาฯ เบญจทิศ” ซึ่งเป็นกิจกรรมเฟรชชี่ของคณะ ในวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 ณ หอประชุมใหญ่ 

อ่านต่อ

นักศึกษาสาขา FE ชั้นปีที่ 3และ 4 เข้าเยี่ยมชมและฟังบรรยายพิเศษ ที่ บ.IFCG
โดยคุณคงศักดิ์ อิ่มพรหม Managing Director และทีมงานให้การต้อนรับอย่่างดี

อ่านต่อ

รอบรั้ว และ เหตุการณ์

SAHAPAT ADMISSION ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 21 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ระหว่างวันที่ 1-6 ตุลาคม2561

อ่านต่อ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสาขาใหม่ หลักสูตรสาขาเทคโนโลยีดิจิทัล ผลิต บัณฑิตพันธ์ุใหม่ รองรับ อุตสาหกรรมดิจิทัล ทั้งภาคปกติ 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี


อ่านต่อ

โครงการอบรมเทคโนโลยีบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย
เรื่อง การถ่ายภาพสินค้าและการทำโลโก้ด้วย smart phone แบบมืออาชีพ

อ่านต่อ

ข่าวสารมหาวิทยาลัย

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Harbour.Space University จากประเทศสเปน ในโอกาสที่มาเยี่ยมชมการดำนเนินงานของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

อ่านต่อ

คณะบริหารธุรกิจร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมจัดกิจกรรมการแข่งขันเกม PES 2018 โดยมี Sponsor จากบริษัท Main Stand เป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขัน

อ่านต่อ

ยินดีต้อนรับผู้ปกครอง และนักศึกษาทุกๆ คน ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
5 สิงหาคม 2561

อ่านต่อ