School of Science


Loading...

ประชาสัมพันธ์

 COOKBOOK สำหรับนักศึกษาชั้นปี 3-4 (รหัส57 และ58) และนักศึกษาปีเกิน ***ด่วน รับจำนวนจำกัด*** รับสมัคร 5 มีนาคม - 8 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องสหกิจศึกษา อาคาร 10 ชั้น 5

อ่านต่อ
8 มี.ค. 2561, 17:56

FoodScienceTechUTCC

FoodScienceTechUTCC
กลับมาอีกครั้งกับ "เรา" มาช้อป มาชิม กันได้ ที่หน้า IDE วันศุกร์ที่ 9 มีค 61 เวลา 12:00-16:00 น. 

อ่านต่อ

ข่าวสาร รอบรั้ว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 COOKBOOK สำหรับนักศึกษาชั้นปี 3-4 (รหัส57 และ58) และนักศึกษาปีเกิน ***ด่วน รับจำนวนจำกัด*** รับสมัคร 5 มีนาคม - 8 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องสหกิจศึกษา อาคาร 10 ชั้น 5

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ จุดจอดรถพิธีประสาทปริญญาบัตร

อ่านต่อ

ข่าวสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8 มี.ค. 2561, 17:56

FoodScienceTechUTCC

FoodScienceTechUTCC
กลับมาอีกครั้งกับ "เรา" มาช้อป มาชิม กันได้ ที่หน้า IDE วันศุกร์ที่ 9 มีค 61 เวลา 12:00-16:00 น. 

อ่านต่อ

นาย ศักดิ์ชัย ธัญโชติปรีดา และ นาย ภิรวัฒน์ ชาติเผือกนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฝึกงานที่ Centara Grand at CentralWorld

อ่านต่อ

คณาจารย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลียหอการค้าไทย แนะแนวการศึกษา ที่ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เมื่อ 5 กพ 61

อ่านต่อ

นางสาวโสดารัตน์ นุชโสภณนักศึกษาชั้นปีที่ 4  ฝึกงานแผนก CMIT (Client management & IT facility) AIS

อ่านต่อ

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าฝึกงานโครงการสหกิจศึกษา ในแผนก BA&IT บริษัท MITSUI-SOKO (THAILAND) CO., LT 

อ่านต่อ

“ทายวิชาน่าสนุก” กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชิงรางวัล500 บาท ประกาศรายชื่อในงาน open house 

อ่านต่อ