School of Science


Loading...

เรียนๆ เล่นๆ( เกมส์ ) แถมได้รางวัล ยังงี้ก็มีด้วย

slider-3 img

เรียนๆ เล่นๆ( เกมส์ ) แถมได้รางวัล ยังงี้ก็มีด้วย

เกมส์ The Quintessence พัฒนาโดย นายจิรายุ รอดงาม 
 และนายอรรถพล คำภักดี นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น เอกเกมส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโลยี

เข้ารอบชิงชนะเลิศประเภทซอฟต์แวรเพื่อความบันเทิง ระดับนิสิตนักศึกษา งานมหกรรมซอฟตแวรแห่งชาติ NSC 2017