School of Science


Loading...

วิชา 1 ไร่ 1 แสน สอนให้นศ.ได้ลงมือจริง

slider-3 img
วิชา 1 ไร่ 1 แสน สอนให้นศ.ได้ลงมือจริง โดยมี ชาวนาตัวจริงเสียงจริง จากโครงการชาวนาอัจฉริยะ โครงการ 1 ไร่ 1 แสน มาเป็นครูพี่เลี้ยงสอน #เรียนจริงทำจริง #สอนโดยมืออาชีพ #แตกต่างอย่างเหนือกว่า