School of Science


Loading...

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เทอม 2 รอบกลางปี 2561

slider-3 img

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เทอม 2 รอบกลางปี 2561 (เปิดเรียน มกราคม 2562)

???????? พิเศษ! สำหรับน้องๆ ที่กำลังเรียนอะไรที่ไม่ใช่ ไม่ชอบ แล้วมาเริ่มใหม่กับ UTCC สมัครก่อน 30 พ.ย. ได้รับทุน Restart 10,000 บาท*

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ศูนย์รับสมัคร เปิดจันทร์ - เสาร์ 9.00-17.00 น.
สอบถามโทร. 026976767
Line: @UTCC
หรือสมัครเรียนทางเว็บไซต์
www.utcc.ac.th