School of Science


Loading...

เยี่ยมชมโครงการทำนา 1 ไร่ได้เงิน 1 แสน จังหวัดนครปฐม

slider-3 img
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร ชั้นปีที่ 1 และ 2 เยี่ยมชมโครงการทำนา 1 ไร่ได้เงิน 1 แสน จังหวัดนครปฐม เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการใช้วัตถุดิบในการผลิตอาหารให้ปลอดภัยต่อการบริโภค
โดยมี อ.อดิศร ประธานโครงการทำนา 1 ไร่ได้เงิน 1 แสน (เจ้าของธุรกิจเสื้อแบรนด์แตงโม) และทีมงาน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและให้ความรู้ แก่นักศึกษารวมทั้งพาเยี่ยมชมแปลงผลิต