School of Science


Loading...

ทุนเรียนฟรี 100%

slider-3 img

สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล

☑️ อายุไม่เกิน 40 ปี 
☑️ รับวุฒิ ม.6/ ปวช./ปวส. (เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป) 
☑️ เรียนภาคปกติ 4 ปีจบ (วุฒิม.6/ ปวช.)
☑️ กรณี วุฒิ ปวส. เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ 2 ปี จบ
☑️ มีประสบการณ์ทำงานสามารถเทียบโอนได้ 
☑️ ถ้าทำงานในสายอาชีพครูที่ตรงสาขาหรือทำงานในบริษัทที่ เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
☑️ เริ่มเรียนได้ทันที ** มกราคม 2562 **
☑️ สมัครแล้วสัมภาษณ์รู้ผลทันที (มาก่อนมีสิทธิ์รับทุนก่อน)

????‍???? สนใจสอบถามหรือสมัครได้ที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ (คุณยุพดี) โทร. 026976767-8, 099-546-9916 (สมัครได้ทุกวัน ไม่เว้นเสาร์อาทิตย์)