School of Science


Loading...

โครงการฝึกงานรูปแบบพิเศษ Singha Biz Course สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4

slider-3 img
โครงการฝึกงานรูปแบบพิเศษ Singha Biz Course สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ไม่จำกันสาขาวิชา ของบริษัทสิงห์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานจริง ระยะเวลาการอบรม 28 พ.ค.-31 ก.ค.61 (9 สัปดาห์) สมัครออนไลน์เพื่อคัดเลือก 500 คน ตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค.-28 ก.พ.61 ประกาศผลผู้ผ่านเข้าคัดเลือกรอบสองวันที่ 14 มี.ค.61
สมัครได้ที่ www.singhabizcourse.com