School of Science


Loading...

ตรวจสอบห้องรายงานตัวบัณฑิตได้โดยสแกนคิวอาร์โค้ด

slider-3 img
พี่บัณฑิต พี่มหาบัณฑิต และพี่ดุษฎีบัณฑิต ทุกคนสามารถตรวจสอบห้องรายงานตัวบัณฑิต ได้โดยสแกนคิวอาร์โค้ดนี้นะคะ แล้วเลือกค้นหาด้วยการใส่ชื่อหรือนามสกุล โดยไม่ต้องใช้คำนำหน้า