School of Science


Loading...

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าฝึกงานโครงการสหกิจศึกษา ในแผนก BA&IT

slider-3 img
นายอธิสิทธิ์ นุกูลเจริญลาภ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าฝึกงานโครงการสหกิจศึกษา ในแผนก BA&IT บริษัท MITSUI-SOKO (THAILAND) CO., LT ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในด้าน Logistics การดำเนินธุรกิจตัวแทนนำเข้าและส่งออก รวมถึงการบริหารงานคลังสินค้า #ictutcc