School of Science


Loading...

ชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน ม.หอการค้าไทย ขอเชิญร่วมทริปทัวร์บุญ ธรรมะสัญจร ครั้งที่ 17

slider-3 img

ชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน ม.หอการค้าไทย
ขอเชิญร่วมทริปทัวร์บุญ ธรรมะสัญจร ครั้งที่ 17 
ในวันที่ 5 - 8 เมษายน 2561 
7 จังหวัดภาคอีสาน ได้แก่จังหวัด
กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ ยโสธร บุรีรัมย์ 
จำนวน 11 วัด ได้แก่
1.วัดป่ากุงศรีเจริญธรรม (กาฬสินธุ์)
2.วัดสักกะวัน (กาฬสินธุ์)
3.วัดถ้ำผาแด่น (สกลนคร)
4.วัดป่าหนองไผ่ (สกลนคร)
5.วัดป่านาคนิมิตต์ (สกลนคร)
6.พระธาตุพนม (นครพนม)
7.วัดป่าวิเวกวัฒนาราม (มุกดาหาร)
8.วัดสี่แยกแสงเพชร (อำนาจเจริญ)
9.วัดป่าศิลาพร (ยโสธร)
10.วัดป่าหนองไคร้ (ยโสธร)
11.วัดป่าเขาน้อย (บุรีรัมย์)

โดยมีกำหนดการดังนี้
****************************
วันที่ 5 เมษายน 2561
17.00 น. ลงทะเบียนบริเวณใต้อาคาร 3 (บริเวณร้านกาแฟอเมซอน)
20.00 น. ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยฯไปภาคอีสาน

วันที่ 6 เมษายน 2561
06.00 น. ถึงวัดป่ากุงศรีเจริญธรรม(กาฬสินธุ์) ใส่บาตร
และฟังธรรมเทศนาหลวงปู่พิชิต ชิตมาโร
09.30 น. ออกไปวัดสักกะวัน(กาฬสินธุ์)
10.20 น. ถึงวัดสักกะวัน(กาฬสินธุ์) นมัสการ และฟังธรรมเทศนาจาก หลวงปู่หา สุภโร
12.00 น. ออกเดินทางไปวัดถ้ำผาแด่น(สกลนคร)
15.00 น. ถึงวัดถ้ำผาแด่น(สกลนคร) ชมหินสลัก และรอยพระพุทธบาทจำลอง
16.30 น. ออกไปวัดป่าหนองไผ่(สกลนคร) 
17.30 น. ถึงวัดป่าหนองไผ่(สกลนคร) เก็บสัมภาระเข้าที่พัก และทำสรีระกิจส่วนตัว
19.00 น. นมัสการหลวงพ่อสุธัม สุธรรมโม สวดมนต์ทำวัตร นั่งสมาธิภาวนา
21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 7 เมษายน 2561 
04.00 น. ตื่นนอน ทำสรีระกิจส่วนตัว
06.00 น. ออกไปวัดป่านาคนิมิตต์ (สกลนคร)
07.00 น. ถึงวัดป่านาคนิมิตต์ฯ ใส่บาตร และฟังธรรมเทศนาหลวงปู่อว้าน เขมโก
09.30 น. ออกไปพระธาตุพนม(นครพนม)
10.30 น. ถึงพระธาตุพนม(นครพนม) นมัสการพระธาตุพนม
11.10 น. ออกไปวัดป่าวิเวกวัฒนาราม(มุกดาหาร)
12.30 น. ถึงวัดป่าวิเวกวัฒนาราม(มุกดาหาร) นมัสการ และฟังธรรมเทศนาครูบาแจ๋ว ธมฺมธโร
14.00 น. ออกไปวัดสี่แยกแสงเพชร(อำนาจเจริญ)
16.00 น. ถึงวัดสี่แยกแสงเพชร(อำนาจเจริญ) เก็บสัมภาระเข้าที่พัก และทำสรีระกิจส่วนตัว
19.00 น. นมัสการหลวงพ่อทูล จัตตสัลโล สวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิภาวนา
21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 8 เมษายน 2561
04.00 น. ตื่นนอน ทำสรีระกิจส่วนตัว
06.00 น. ออกเดินทางไปวัดป่าศิลาพร(ยโสธร)
07.00 น. ถึงวัดป่าศิลาพร(ยโสธร) ใส่บาตร หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ
09.00 น. ออกไปวัดป่าหนองไคร้(ยโสธร) 
09.30 น. ถึงวัดป่าหนองไคร้(ยโสธร) นมัสการและฟังธรรมเทศนา หลวงปู่ประสาร สุมโน
10.30 น. ออกเดินทางไปวัดป่าเขาน้อย(บุรีรัมย์)
14.00 น. ถึงวัดป่าเขาน้อย(บุรีรัมย์) นมัสการเจดีย์ หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ
14.30 น. เดินทางกลับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
24.00 น. ถึง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโดยสวัสดิภาพ

**กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**

สนใจหรือสอบถามได้ที่ โทร 098-9410596 (เฟิร์น)
หรือทาง Line ID: ntcmintmint (มิ้น)
**สำหรับนักศึกษาให้มากรอกใบสมัครด้วยตนเองที่ห้องชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 3403**

รับจำนวน 50 คน เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ(แอร์)

ค่าสวัสดิการ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และบุคคลทั่วไป 2,800 บาท 
และนักศึกษา(ป.ตรี) 750 บาท
**อาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคคลทั่วไปมีค่ามัดจำ 1500 บาท ไม่คืนเงินค่ามัดจำทุกกรณี**
**นักศึกษา(ป.ตรี) มีค่ามัดจำ 400 บาท ไม่คืนเงินค่ามัดจำทุกกรณี**

มีอาหารว่างแจกบนรถ (นมและขนม) 
ท่านสามารถชำระค่าเดินทางได้ 2 วิธีโดย
1. มาชำระด้วยตัวเองที่ห้องชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 3403
2. โอนทาง ATM มาที่ธนาคารกสิกรไทย สาขาวิภาวดีรังสิต
2(หอการค้า) ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 025-8-22043-9
ชื่อบัญชี นางสาวนันทิชา ฆานะสิทธิ์

สำหรับท่านที่ชำระสวัสดิการแล้ว เมื่อท่านโอนแล้วกรุณาโทรมาแจ้งที่เบอร์ 098-9410596 (เฟิร์น) หรือไลน์มาแจ้งได้ที่ ntcmintmint และเก็บหลักฐานการโอนมาแสดงในวันขึ้นรถ

หมายเหตุ :
1.ท่านกรุณาชำระค่าเดินทางภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ท่านโทรมาสมัคร มิฉะนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ์
2.ท่านที่ชำระเงินแล้ว หากวันเดินทางไม่สามารถเข้าร่วมเดินทางได้ทาง ทางชมรมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 
3.ผู้ร่วมเดินทางทุกท่านควรเตรียม ไฟฉาย ยากันยุง รองเท้าแตะ ยารักษาโรคประจำตัว