School of Science


Loading...

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ที่สาขาคอม ร่วมกับ บ Interlink จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้นักศึกษาสามารถทำงานเพื่อตอบโจทย์ Thailand 4.0

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 12 กันยายน สาขาฯ ได้รับเกียรติ จาก พี่เจ คุณจุฑามาศ วัฒนพานิช J

อ่านต่อ

วิชา 1 ไร่ 1 แสน สอนให้นศ.ได้ลงมือจริง โดยมี ชาวนาตัวจริงเสียงจริง จากโครงการชาวนาอัจฉริยะ โครงการ 1 ไร่ 1 แสน มาเป็นครูพี่เลี้ยงสอน #เรียนจริงทำจริง #สอนโดยมืออาชีพ #แตกต่างอย่างเหนือกว่า

อ่านต่อ