School of Science


Loading...

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการ ICT for Kids ครั้งที่ 14  จัดโดยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่  7- 8 เมษายน 2561

อ่านต่อ

เสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 ค่ายของสาขาวิศวกรรมการเงิน
จัดที่โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ จ.นครนายก ผอ.รร.รับมอบของบริจาค

อ่านต่อ

พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

อ่านต่อ