School of Science


Loading...

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการทำตลาดในภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง
ห้อง IDE มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


อ่านต่อ

นศ.สาขาวิชาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รับรางวัลทุนวิจัยเรื่องการใช้แป้งรำข้าว ช็อตเทนนิงรำข้าวและน้ำมันรำข้าวในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกธัญพืชผสมผัก จากบริษัท King Group วันเสาร์ที่15 ธันวาคม 2561

อ่านต่อ

SAHAPAT ADMISSION ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 21 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ระหว่างวันที่ 1-6 ตุลาคม2561

อ่านต่อ