School of Science


Loading...

นักศึกษาผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ NSC 2017

slider-3 img
นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (NSC 2017)