ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูล รุ่น 2 (Data Analytics Program Batch 2)

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาทั้ง 40 ท่าน ไม่มีการเรียงลำดับตามคะแนน หรือตามตัวอักษร

โครงการฯ จะได้ส่งอีเมลถึงผู้ได้รับการคัดเลือกทุกท่าน ภายในวันที่ 31 ต.ค. 65 นี้ และจะเพิ่มชื่อ / เชิญเข้ากลุ่ม LINE ของโครงการฯ ภายในวันที่ 30 พ.ย. 65 นี้ เพื่อแจ้งข้อมูลและข่าวสารของโครงการฯ เช่น ระยะเวลาการอบรม ต่อไป จึงขอให้ทุกท่านตรวจสอบอีเมล ทั้งใน Inbox และ Spam รวมถึงคำเชิญใน LINE

ขอแสดงความยินดีกับชาว “UTCC Data Analytics รุ่น 2” เราจะสนุกไปด้วยกัน และนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

เริ่มอบรม มีนาคม 2566 ดำเนินโครงการฯ โดยหลักสูตร #วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.หอการค้าไทย

ผลการตัดสิน ถือเป็นอันสิ้นสุด

โครงการฯ ขอขอบพระคุณกระทรวง อว. และทุกท่านที่ให้ความสนใจ โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนมากเกินความคาดหมาย สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก หรือสนใจเข้าร่วมในรุ่นต่อไป

โปรดติดตามข่าวสารได้ที่

Facebook Page : วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.หอการค้าไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.หอการค้าไทย 

Website : https://science.utcc.ac.th