เปิดรับสมัครแล้ว !!! ถึงวันที่ 21 ส.ค. 65 นี้

กลับมาอีกครั้งกับโครงการดี ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการ Up-Skill / Re-Skill ครอบคลุมทฤษฎีที่สำคัญ และเน้นการปฏิบัติ

“หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics Program) รุ่น 2” สนับสนุนโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ดำเนินการโดยหลักสูตร “วิทยาการคอมพิวเตอร์” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.หอการค้าไทย

ดูรายละเอียด และสมัครได้ที่ https://bit.ly/3bzwrUN

ฟรี !!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

อบรมวันเสาร์ หรือ อาทิตย์ แบบออนไลน์ (วันเวลาอบรม จะได้แจ้งผู้สมัครให้ทราบอีกครั้ง)