เปิดรับสมัครแล้ว ถึงวันที่ 30 เม.ย. 65 นี้

โครงการดี ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการ Up-Skill / Re-Skill ครอบคลุมทฤษฎีที่สำคัญ และเน้นการปฏิบัติ

หลักสูตรการพัฒนาระบบอัจฉริยะ (Intelligent System Development Program) สนับสนุนโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ดำเนินการโดยหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Fackbook : วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.หอการค้าไทย

ดูรายละเอียด และสมัครได้ที่ : https://bit.ly/3vneY85

ฟรี !!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

อบรมวันเสาร์ หรือ อาทิตย์ แบบออนไลน์ วันเวลาอบรม จะได้แจ้งผู้สมัครให้ทราบอีกครั้ง