การบรรยายการใช้โปรแกรม NUKE สำหรับทำงานด้าน Visual Effects สำหรับนักเรียนที่จบหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.5-6) จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันพุธที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 9:30-16:30 น. ห้อง 1205B อาคาร 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-697-6504

 

เลื่อนจัดงานเป็นวันที่ 3 กรกฎาคม 2562

 

>> ลิงค์สำหรับลงทะเบียน <<