คุณมหาชัย ลิรัฐพงค์
ผู้จัดการอาวุโสทางด้านวิทยาศาสตร์และมาตรฐานอาหาร (Senior Scientific and Regulatory Affairs Manager)
ประจำภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค (Asia Pacific Region) บริษัท เป๊ปซี่โค เซอร์วิส เอเซีย จำกัด ( PepsiCo Service Asia Co.Ltd )ป๊อก หรือ ไอ้ป๊อก
คือชื่อเล่นที่เพื่อนๆๆ พี่ๆๆๆ น้องๆๆๆๆ สาขา เรียกหากัน

มหาชัย ลิรัฐพงค์
ชื่อที่เป็นตัวเป็นตน และเป็นทางการ
ที่อาจารย์ และ ผู้ใหญ่หลายๆท่าน รู้จัก และ เรียกหากัน

รหัสนักศึกษา : พณ.3357018
สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
รุ่นที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 7

ปัจจุบันทำงานที่ บริษัท เป๊ปซี่โค เซอร์วิส เอเซีย จำกัด (PepsiCo Service Asia Co.Ltd) ในตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโสทางด้านวิทยาศาสตร์และมาตราฐานอาหาร ( Senior Scientific and Regulatory Affairs Manager) ประจำภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค ( Asia Pacific Region) ในประเทศไทย โดยดูแลงานด้านวิทยาศาสตร์และมาตราฐาน ของผลิตภัณฑ์อาหาร ของบริษัท สอดคล้องและถูกต้องตามกฎหมายอาหารของแต่ละประเทศในภูมิภาคนี้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทในประเทศไทยที่รู้จักกันดี อาทิเช่น เครื่องดื่มเป๊ปซี่ มิรินดา 7Up Gatorade มันฝรั่งทอดกรอบตราเลย์และขนมอบกรอบซันไบส์ เป็นต้น


“ความประทับใจหนึ่งเสียงที่ยังคงกึกก้องอยู่ในความรู้สึก และ จดจำอยู่ในหัวใจจวบจนปัจจุบันนี้…ลูกแม่ไทร…วิดยา!!!…ลูกแม่ไทร…วิดยา!!!”…..อ่านต่อ

คุณมหาชัย ลิรัฐพงค์