คุณระวิ พันธุเสน
Managing Director กรรมการผู้จัดการ บริษัท IT Creative จำกัดปี พ.ศ. 2527 นับเป็นครั้งแรกที่วิทยาลัยหอการค้าไทยได้เปิดเรียนหลักสูตรวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) ในคณะวิทยาศาสตร์และตัวผมเองก็ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาเป็นรุ่นแรก เมื่อเริ่มเข้ามาศึกษาก็เกิดคำถามขึ้นมามากมายไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกเหมือนกับว่าไร้ที่พึ่งพา ไม่มีใครคอยชี้แนะนอกจากอาจารย์เพราะเราไม่มีรุ่นพี่และเมื่อเรียนจบไปแล้วจะไปทำงานอะไรกัน จบไปแล้วจะแข่งขันกับคนอื่นๆ หรือคนที่จบจากมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีชื่อเสียงได้ไหม? กระทรวงจะรับรองหลักสูตรที่เราได้ร่ำเรียนมาหรือเปล่า? ทั้งหมดนี้เป็นความกังวลใจมากพอสมควร และสิ่งเหล่านี้เองทำให้เราเริ่มมีความผูกพัน สามัคคีและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมากขึ้น เราได้ร่วมสร้างขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีของคณะเราขึ้นมาเองซึ่งบางอย่างก็ไม่เคยมีในมหาวิทยาลัยนี้มาก่อน……อ่านเพิ่ม

ระวิ พันธุเสน