นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหารได้รับรางวัลชมเชย ประเภทรางวัลผลงานสำหรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ผลงาน "ชามะม่วงหาวมะนาวโห่สำเร็จรูป ตราทรี ฟรุต"

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหารได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ในโครงการแข่งขันการประกวดทีมสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริม Thailand Stylish Street Food Food Makeover Festival 2016

“เทศการพลิกโฉมสตรีทฟู้ดเมืองไทยให้เก๋ไก๋กว่าเดิม” จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับภาคเอกชนต่างๆ เมื่อวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

รายชื่อนักศึกษา

1) นางสาวอัญชิสา บุญเจียม เลขทะเบียน 5505107008
2) นางสาวอชิรญา จิตมั่นคงสุข เลขทะเบียน 5505107003
3) นายวิชิต แสงอรุณ เลขทะเบียน 5505107017

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญอร ไหมสุทธิสกุล