นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทโปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลีนุกซ์ ผลงาน "ระบบสนับสนุนการพยาบาลทุกแห่งหน" ในโครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทโปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลีนุกซ์ ผลงาน “ระบบสนับสนุนการพยาบาลทุกแห่งหน” ในโครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (National Software Contest 2015 : NSC2015) มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (Thailand IT Contest Festival 2015)

จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) กระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 18-20 มีนาคม 2558 ณ ห้องไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

รายชื่อนักศึกษา

1) นายพรหมเรศ ชมะนันท์
2) นายวสุ ลีลาเลิศพานิชย์
3) นายวสันต์ ลีลาเลิศพานิชย์

อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร. อิทธิพงษ์ เขมะเพชร