นางสาวอรุณี อุสาหะ
UTCC คือ จุดเริ่มต้นและอนาคตของชีวิต
อดีต : นักศึกษารุ่น 1 คณะวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรมจากเด็กกิจกรรมต่างจังหวัด เข้าเรียนระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางด้านบริหารธุรกิจ ตามรอยพี่สาวที่เรียนจบคณะบริหารธุรกิจ ณ. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยแห่งนี้ด้วยโชคดีที่เพื่อนรุ่นน้องของพี่สาว เป็นอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ และเป็นลูกศิษย์รุ่นแรกของคณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ระวิ พันธุเสน หรือพี่วิ แนะนำให้เรียนคณะวิทย์ฯ สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร ซึ่งเปิดใหม่เป็นปีแรกในปีการศึกษา 2532 โดยตัวเองบอกไปว่าไม่รู้จักว่าเรียนอะไร จบแล้วทำงานอะไร พี่วิก็ได้แนะนำให้พูดคุย เผื่อจะได้ข้อมูลที่กระจ่างขึ้นจากท่านอาจารย์วิชชุดา สังข์แก้ว หรือ อ.ป้อม ซึ่งเป็นที่รักและเคารพของชาว Food Science ทั้งในอดีตและปัจจุบัน อาจารย์เป็นผู้ก่อตั้งสาขานี้ขึ้นมา ถือว่าเรานี้โชคดีมากกว่าคนอื่นๆเลยที่มี Connection

ซึ่งปัจจุบันดิฉันทำงานอยู่ที่ สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม รู้ดีว่าการมี Connection จะทำให้สามารถทำงานได้กว้างขวาง มีเครือข่ายที่ดี สะดวกในการติดต่อ รวดเร็วด้วย อ.ป้อมก็บอกดิฉันหมดว่าต้องเรียนวิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ คณิตศาสตร์ สถิติ และวิชาทาง FoodSc. คือเทคโนโลยีต่างๆในการแปรรูปอาหาร ต้องฝึกงานในโรงงานอาหาร และที่ ม.หอการค้าไทยจะพิเศษกว่าที่อื่นๆในสมัยนั้น เพราะด้วยชื่อมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ จึงต้องเรียนการบริหารจัดการธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การตลาดด้วย จบแล้วก็ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารในฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น อาจารย์ก็บอกว่าหน่วยก้านอย่างดิฉันเรียนได้แน่ๆ จบแล้วไปทำงานทางด้านนี้ก็ดูเหมาะเพราะดิฉันดูทะมัดทะแมงดี ทราบมั้ยคะ ประทับใจตั้งแต่แรกเลยคะ ที่มีอาจารย์ผู้ก่อตั้งมาเล่าให้เด็กที่ไม่รู้จักฟัง อย่างเต็มใจ แล้วดิฉันก็ช่างถามเยอะเสียเหลือเกิน แต่อาจารย์ก็ตอบจนคลายความฉงน และอาจารย์ยังบอกว่าดิฉันต้องสอบเข้าเองนะ อาจารย์ช่วยไม่ได้ ยิ่งประทับใจใหญ่เลย การที่ต้องใช้ฝีมือตัวเอง ไม่ต้องการเส้นสายเพื่อเอาเปรียบผู้อื่น เลยตัดสินใจสมัครและสอบเข้าเป็นลูกแม่ไทรจนได้ เพราะได้ตัวอย่างที่ดีและถือเป็นคำสอนที่ดีของอาจารย์ นี้แหละ……อ่านเพิ่ม

อรุณี อุสาหะ