นายพรหมเรศ ชมะนันท์
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เลขทะเบียน 5505100001
ประธานคณะกรรมการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2557ถ้าพูดถึงความประทับใจแล้ว ผมเริ่มจากตอนมอปลาย ตอนที่ทุกคนต่างพยายามที่จะหาที่เรียนมหาวิทยาลัยดีๆ ผมก็เป็นหนึ่งในนั้น พยายามหาที่เรียนอย่างสุดความสามารถ ทั้งเรียนพิเศษ ติวกับเพื่อน และอ่านหนังสือ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เปิดโอกาสสำหรับโรงเรียนละ 1 ทุน สำหรับนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยเกิน 2.75 ชื่อทุน UTCC Gold ผมสนใจมาก และทำให้ผมรีบติดต่ออาจารย์แนะแนว แต่ผมจะเลือกเรียนคณะอะไรดี เนื่องด้วยผมเรียน วิทย์-คณิต ผมจึงตัดสินใจเลือกเรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อสมัครเสร็จผมก็ตื่นเต้นอีก รอวันที่จะถูกเรียกตัวไปสัมภาษณ์ และรอไม่นานวันที่ถูกเรียกสัมภาษณ์ก็มาถึง ผมตื่นแต่เช้า เดินทางมามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งเป็นการมาเป็นครั้งแรกของผม ผมรู้สึกดีใจที่จะได้มาเป็นนักศึกษาของที่นี่ เมื่อขึ้นไปสัมภาษณ์อาจารย์ที่สัมภาษณ์น่ารักมาก พูดดี และคอยให้คำแนะนำถึงอนาคต ผมรู้เลยว่าอาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ใจดีมาก และเป็นห่วงนักศึกษา และอาจารย์ต้องเก่งมากแน่ๆ

เมื่อผมได้เป็นนักศึกษาใหม่ สิ่งที่ผมประทับใจอย่างมาก คือ อาจารย์น่ารัก ดูแลนักเรียนดี สอนรู้เรื่อง เพื่อนๆ มีความตั้งใจ มีความเป็นมิตรมาก คอยช่วยเหลือ ผมจึงมองทุกคนเป็นเหมือนครอบครัวที่จะคอยประคับประคอง และชี้ทางไปในทางที่ดี ถึงจะเป็นคณะเล็กๆ แต่เต็มไปด้วยความอบอุ่น ความเป็นมิตรไมตรี เป็นเหมือนครอบครัว ผมภูมิใจที่ได้เป็นนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จะตั้งใจเรียน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่รุ่นน้อง และเป็นคนดีสำหรับสังคม

นายพรหมเรศ  ชมะนันท์