อดิสัน กันชาติ
นักวิเคราะห์อาวุโสฝ่ายสรรหาบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรหัสประจำตัวนักศึกษา 48516005

ปริญญาตรี  วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) คณิตศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปริญญาโท  Master of Management,

Major Finance College of Management Mahidol University (CMMU) 

ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่เปิดทำการเรียนการสอนสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพมากว่า 30 ปี ผมในนามของศิษย์เก่าสาขาคณิตศาสตร์การเงิน รุ่นที่ 1 (ปัจจุบันคือสาขาวิศวกรรมการเงิน) รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับเลือกให้บรรยายถึงความประทับใจที่ครั้งหนึ่งได้เป็นส่วนหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งนี้ หากย้อนกลับไปเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา ชีวิตของผมก็ไม่ต่างจากเด็กนักเรียนชั้น ม.6 ทั่วไปที่มีเป้าหมายจะเข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและในที่สุดความฝันของผมก็เป็นจริงเมื่อผม Entrance ติดในมหาวิทยาลัยที่ผมเลือก ในระหว่างรอการดำเนินการต่างๆ ของทบวงมหาวิทยาลัย ผมได้ทราบข่าวการประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษาของสาขาคณิตศาสตร์การเงิน ตลอดระยะเวลา 4 ปีของหลักสูตร ด้วยนิสัยส่วนตัวที่ชอบทำความรู้จักกับสิ่งใหม่โดยเฉพาะชื่อสาขาที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนจึงได้ติดต่อสอบถามกับทางคณะและสมัครขอเข้ารับทุนการศึกษาดังกล่าว

หลังจากสมัครไปไม่นานก็ทราบผลว่าได้ทุนของมหาวิทยาลัย ความหนักใจก็เกิดขึ้นมีคำถามมากมายที่ได้รับทั้งจากครอบครัวและคำถามที่ต้องถามตัวเอง เพราะที่จริงแล้วคุณแม่อยากให้ผมเรียนมหาวิทยาลัยที่ผมสอบติด นั้นคือความภาคภูมิใจของผู้เป็นแม่แต่ผมก็มีความคิดที่แตกต่างอยากแบ่งเบาภาระค่าเล่าเรียนจากคุณแม่ ช่วงนั้นยอมรับว่าเครียดกันทั้งครอบครัว จนท้ายที่สุดคุณแม่ก็เปิดโอกาสให้ผมตัดสินใจเลือกที่เรียนเอง วันนั้นผมบอกกับคุณแม่ว่า “ผมขอเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพราะผมสนใจในหลักสูตรปริญญาตรีแห่งแรกในประเทศไทย ที่เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ทางด้านการเงิน บัญชี บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ไปพร้อมๆ กัน ผมคิดว่า ชีวิตคือการลงทุน เพราะฉะนั้นไม่มีใครบอกได้ว่าสิ่งที่ผมเลือกจะถูกต้องหรือไม่เพราะสาขาวิชาที่ผมเลือกคือ รุ่นที่ 1 นี้คือการลงทุนที่ผมเลือกเพราะผมเชื่อว่าผมจะสามารถตักตวงความรู้และประสบการณ์ที่ดีของคณาจารย์ได้อย่างเต็มที่ พร้อมรับปากกับคุณแม่ว่าจะพิสูจน์ให้ดู 1 ปีแล้วหลังจากนั้นค่อยว่ากัน”……อ่านเพิ่ม

อดิสัน กันชาติ