จัดโดย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วันเสาร์ที่ 2,9,23 และ 30 มีนาคม 2562 รวมระยะเวลา 4 วัน

สถานที่ : ห้อง IDE Center มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เหมาะสำหรับผู้สนใจสร้างความยั่งยืนในการขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

หลังจบคอร์ส จะมี Field trip ไปยัง 1 ประเทศ ใน CLMV (ค่าลงทะเบียนไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)

ค่าลงทะเบียน 8,000 บาท
ชำระค่าลงทะเบียนโอนเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาซอยวิภาวดีรังสิต 2 (หอการค้าไทย)
เลขที่บัญชี 671-2-06600-6 ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
ลงทะเบียนได้ทาง : https://goo.gl/N7aUti
ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ : [email protected]
สนในติดต่อสอบถาม โทร.0-2697-6521
ผศ. อภิญญา โทร. 081-8387382
ระเบียบการ ตามลิงค์ https://goo.gl/k2A5hj

และเมื่อวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษให้ในโครงการดังกล่าว