ดิจิทัลเกมซิมูเลชัน
Digital Game Simulation (DGS)

ด้วยกระแสเกมและอีสปอร์ตที่มาแรงในปัจจุบันนี้ ถ้าคุณเป็นคนนึงที่มีความฝันอยากสร้างเกมของตัวเองสักเกมหนึ่งหรือหลายเกม ยุคนี้เปิด youtube เรียนเองก็ได้ แต่จะดีกว่าหรือไม่ หากได้มีโอกาสมาเรียนในหลักสูตรที่เปิดโดยนักพัฒนาเกมเพื่อสร้างนักพัฒนาเกมโดยเฉพาะ โดยทางหลักสูตรดิจิทัลเกมซิมูเลชันได้รวบรวมคัดสรรทีมอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาเกมมายาวนาน และสอนให้ผู้เรียนได้คว้ารางวัลระดับประเทศมาหลายยุคหลายสมัย

การที่ได้เรียนกับผู้สอนที่รู้จริงทำงานในสายอาชีพนี้ก็เท่ากับว่าหนทางข้างหน้าได้เปิดขึ้นแล้ว ไม่ต้องเรียนเองโดยที่คาดเดาเรื่องต่างๆ จากอินเตอร์เน็ตเอง เมื่อเจอปัญหาผู้เรียนก็สามารถถามคำถามจากอาจารย์ได้เลย ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ก็จะเป็นเรื่องง่ายดาย

ผู้เข้าเรียนจะได้เรียนการสร้างเกมอย่างครบถ้วน ตั้งแต่ทฤษฎีเบื้องต้น การวาดภาพ การปั้นโมเดลสามมิติ แนวคิดในการพัฒนาเกม การออกแบบเกม ทำอย่างไรให้เกมสนุก การเขียนเกมออนไลน์ การตั้งทีมพัฒนาเกม การพัฒนาเกม การจัดจำหน่ายเกม และหลักสูตรดิจิทัลเกมซิมูเลชันยังเป็นหลักสูตรแรกที่สอนการสร้างเมต้าเวิรส์ที่ทันสมัยที่สุดในย่านนี้ เรียนกับมืออาชีพไปได้เร็วกว่า ไปได้ไกลกว่า

จุดเด่นของหลักสูตร

 • เรียนเจาะลึกทางด้านเกม กราฟิกส์ การพัฒนาโปรแกรม ศิลปะสำหรับเกม
 • ได้เรียนกับอาจารย์ที่เชี่ยวชาญตัวจริงมีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ
 • มุ่งเน้นการทำได้จริง ไม่ต้องท่องตำรา
 • เน้นพัฒนาความสามารถของผู้เรียนเป็นสำคัญ
 • มีวีดีโอดูย้อนหลังได้ ในบางรายวิชา
 • พิเศษเฉพาะหลักสูตรดิจิทัลเกมซิมูเลชัน ได้ใช้ซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยและถูกลิขสิทธิ์ เช่น iclone, adobe อุปกรณ์ฮาร์แวร์ เช่น motion capture
 • มีคำถามที่ถามกันบ่อยมาก หลักสูตรนี้ดีกว่าหลักสูตรศิลปะทั่วไปอย่างไร คำตอบง่ายนิดเดียว หลักสูตรดิจิทัลเกมซิมูเลชันเรียนทั้งศิลปะและการพัฒนาซอฟต์แวร์ การพัฒนาแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ผู้เข้าเรียนจะได้เรียนทั้งศิลป์และวิทย์ และยังได้รับวุฒิการศึกษา วท.บ. จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งหางานง่ายกว่า โอกาสได้รับเงินเดือนมากกว่า โอกาสในการเลื่อนตำแหน่งงานที่ดีกว่า และโอกาสเรียนต่อปริญญาขั้นสูงที่เปิดกว้างกว่า
 • โดยการผสมผสานอย่างลงตัวจากประสบการณ์ของการสร้างหลักสูตรทางด้านเกมมากกว่า 16 ปี เราได้ติดตามตลาดงานและคุณภาพบัณฑิตอย่างสม่ำเสมอ และได้นำมารวบรวมและปรับปรุงเพื่อให้เป็นหลักสูตรชั้นนำ หลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรเกมและซิมูเลชันที่ดีที่สุดและเนื้อหาครบที่สุดของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

กลุ่มอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา

 • โปรแกรมเมอร์ในสายงานทั่วไป
 • นักวาดภาพ 2 มิติ
 • นักปั้นโมเดล 3 มิติ
 • โปรแกรมเมอร์ทางด้านกราฟิก 2 มิติ 3 มิติ
 • นักพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์
 • นักออกแบบเกมคอมพิวเตอร์
 • นักสร้างและวิเคราะห์ซิมูเลชันในเชิงสามมิติ เช่น การเกิดปรากฏการณ์ท้องฟ้า การจำลองน้ำท่วม การเคลื่อนที่ของยานพาหนะสมจริง เป็นต้น

วิชาที่น่าสนใจในหลักสูตร

 • ดนตรีและเสียงพื้นฐานในดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
 • การวาดภาพทิวทัศน์เชิงดิจิทัล
 • ศิลปะสำหรับดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
 • การสร้างแบบจำลองและพื้นผิวสามมิติ
 • ปัญญาประดิษฐ์สำหรับดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
 • การออกแบบตำแหน่งสถานที่ในเกม
 • การวิเคราะห์ออกแบบเกม
 • เจาะลึกการสร้างเกมในรูปแบบต่างๆ เช่น เกมปลูกผัก เกมรถแข่ง MOBA
 • มีการทำโครงงานดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ ฝึกงานกับสถานประกอบการ สหกิจศึกษา

วุฒิการศึกษาที่ได้รับ

 • วท.บ. (ดิจิทัลเกมซิมูเลชัน)
 • B.Sc (Digital Game Simulation)

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร (ประมาณ)

 • 390,000 บาท

การกู้เงินเพื่อการศึกษา

 • กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

 • จบ ม.6 / ปวช. / ปวส. วิทย์ คณิต ศิลป์ เรียนได้ทั้งหมด

เวลาที่ใช้ในการเรียน

 • หลักสูตรปกติ 3 ปีครึ้ง – 4 ปี
 • หลักสูตรเทียบโอน (ปวส.) 2-3 ปี (ขึ้นกับวิชาที่เทียบโอนได้)

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร