ธุรกิจเกมและอีสปอร์ต
Game and eSports Business

หลักสูตรธุรกิจเกมและอีสปอร์ตมุ่งเน้นการผลิตนักศึกษาที่มีศักยภาพในการเริ่มธุรกิจดิจิทัลยุคใหม่ โดยก้าวข้ามการเป็นพนักงานลูกจ้างในลักษณะเดิมแต่เป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัลที่มีความคล่องตัว ความยืดหยุ่นสูง ความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นผู้นำ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าและความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับโลกดิจิทัลเพื่อรองรับอาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วและที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยหลักสูตรจะมุ่งเน้นการปฏิบัติจริงเป็นสำคัญ และเริ่มธุรกิจตั้งแต่อยู่ในหลักสูตร ทั้งนี้บัณฑิตจะมีความสามารถและประสบการณ์ที่เพียงพอต่อการประกอบธุรกิจสื่อดิจิทัล วิดีโอเกม รวมทั้งธุรกิจอื่นๆ

จุดเด่นของหลักสูตร

 • หลักสูตรธุรกิจเกมและอีสปอร์ตแห่งแรกในไทยร่วมพัฒนาโดยผู้บริหารอุตสาหกรรมเกม
 • มี eSports Lab ในมหาวิทยาลัย
 • ส่งเสริมนักกีฬา eSports เต็มตัว
 • ความสามารถประกอบธุรกิจสื่อดิจิทัล วิดีโอเกม รวมทั้งธุรกิจอื่น ๆ ได้

กลุ่มอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา

 • ผู้จัดการทีม ผู้จัดการแข่งขัน กรรมการ
 • ผู้ดูแลเกม Game Master
 • แคสเตอร์เกม / นักพากย์
 • นักสร้างคอนเทนท์ดิจิตอล
 • นักการตลาดดิจิตอล

วิชาที่น่าสนใจในหลักสูตร

 • การพากษ์สำหรับธุรกิจเกมและอีสปอร์ต
 • ธุรกิจเกมและอีสปอร์ต
 • การผลิตสื่อดิจิทัล
 • ศาสตร์การเค้นประสิทธิภาพ

วุฒิการศึกษาที่ได้รับ

 • บธ.บ (ธุรกิจเกมและอีสปอร์ต)
 • Business Administration (Game and eSports Business)

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร (ประมาณ)

 • 300,000 บาท

การกู้เงินเพื่อการศึกษา

 • กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

 • จบ ม.6 / ปวช.
 • จบ ปวส. เลือกเรียนวันธรรมดา

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร

ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน