โครงการดี ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการ Up-Skill / Re-Skill ครอบคลุมทฤษฎีที่สำคัญ และเน้นการปฏิบัติ

หลักสูตรการพัฒนาระบบอัจฉริยะ (Intelligent System Development Program) สนับสนุนโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ดำเนินการโดยหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.หอการค้าไทย

เปิดลงทะเบียนสำหรับผู้ที่สนใจ ในวันที่ 21 เม.ย. 65 นี้ ที่

Facebook : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.หอการค้าไทย

ฟรี !!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

อบรมวันเสาร์ หรือ อาทิตย์ แบบออนไลน์ (วันเวลาอบรม จะได้แจ้งผู้ที่ลงทะเบียนให้ทราบอีกครั้ง)