School of Science


Loading...

ประชาสัมพันธ์

มาฝึกภาษาอังกฤษกับการอ่านกันเถอะ

อ่านต่อ

นาย ศักดิ์ชัย ธัญโชติปรีดา และ นาย ภิรวัฒน์ ชาติเผือกนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าฝึกงานที่ Centara Grand at CentralWorld

อ่านต่อ

ข่าวสาร รอบรั้ว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประชาสัมพันธ์ จุดจอดรถพิธีประสาทปริญญาบัตร

อ่านต่อ

กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต วันที่ 3 ก.พ.61

อ่านต่อ

ข่าวสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นาย ศักดิ์ชัย ธัญโชติปรีดา และ นาย ภิรวัฒน์ ชาติเผือกนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าฝึกงานที่ Centara Grand at CentralWorld

อ่านต่อ

คณาจารย์วิทยา หอการค้า แนะแนวการศึกษา ที่ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เมื่อ 5 กพ 61

อ่านต่อ

 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าฝึกงานที่Client management & IT facility

อ่านต่อ

ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในด้าน Logistics การดำเนินธุรกิจตัวแทนนำเข้าและส่งออก 

อ่านต่อ

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 9.00-13.00 น. 

อ่านต่อ

“ทายวิชาน่าสนุก” กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชิงรางวัล500 บาท ประกาศรายชื่อในงาน open house 

อ่านต่อ