School of Science


Loading...

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

อบรม Big Data School รุ่นที่ 3
เริ่มวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม ถึง 26 กรกฏาคม 2561

อ่านต่อ

นักศึกษาที่ต้องการจะสอบ Exit Exam ในภาคฤดูร้อนนี้ ลงทะเบียนออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 23 - วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561

อ่านต่อ

โครงการ ICT for Kids ครั้งที่ 14  จัดโดยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่  7- 8 เมษายน 2561

อ่านต่อ