School of Science


Loading...

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เรียนๆ เล่นๆ( เกมส์ ) แถมได้รางวัล ยังงี้ก็มีด้วย

เกมส์ The Quintessence พัฒนาโดย นายจิรายุ รอดงาม
 และนายอรรถพล คำภักดี นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น เอกเกมส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโลยี

อ่านต่อ

สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร ได้ฝึกปฏิบัติจริง เรียนรู้ควบคู่การบริหารจัดการยุค 4.0

อ่านต่อ

กำหนดการโครงการเตรียมพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ 2560

อ่านต่อ