School of Science


Loading...

ประชาสัมพันธ์

นักศึกษาม.หอการค้าไทยคว้าชัย CFA มาตรฐานคุณวุฒิการเงินจากสหรัฐอเมริกา เดินหน้าปั้นฝันสู่ วิชาชีพด้านการบริหารกองทุน

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาใหม่เข้าอบรม "การใช้ระบบบริการนักศึกษา" วันศุกร์ที่ 24 พ.ย.60 มี 5 รอบ เริ่ม 9.30 น. ณ ห้อง 10201 อาคาร 10 ชั้น 2

อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมสนุกกิจกรรม “ทายวิชาน่าสนุก” กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.หอการค้าไทย ชิงรางวัลมูลค่า 500 บาท ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ในงาน open house หากมีผู้ตอบถูกมากกว่า 1 ท่าน จะทำการสุ่มผู้โชคดี #เรียนวิทย์แบบเท่

อ่านต่อ

ข่าวสาร รอบรั้ว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาใหม่เข้าอบรม "การใช้ระบบบริการนักศึกษา" วันศุกร์ที่ 24 พ.ย.60 มี 5 รอบ เริ่ม 9.30 น. ณ ห้อง 10201 อาคาร 10 ชั้น 2

อ่านต่อ

** ประกาศการเลือกสาขาวิชาโท ** 

อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีผลการเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 รับทุนรัตนมงคล

อ่านต่อ

ข่าวสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นักศึกษาม.หอการค้าไทยคว้าชัย CFA มาตรฐานคุณวุฒิการเงินจากสหรัฐอเมริกา เดินหน้าปั้นฝันสู่ วิชาชีพด้านการบริหารกองทุน

อ่านต่อ

U-Review รีวิวสาขาวิศวกรรมการเงิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ํYoutube 

อ่านต่อ

กิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอเชิญร่วมสนุกกิจกรรม “ทายวิชาน่าสนุก” กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.หอการค้าไทย ชิงรางวัลมูลค่า 500 บาท ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ในงาน open house หากมีผู้ตอบถูกมากกว่า 1 ท่าน จะทำการสุ่มผู้โชคดี #เรียนวิทย์แบบเท่

อ่านต่อ

OpenHouse คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23-24 พ.ย. 8.30-17.00 น. 

อ่านต่อ

บรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจด้วยนวัตกรรม และการใช้เทคโนโลยีกับสังคมผู้สูงวัย

อ่านต่อ

ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560    นักศึกษาโปรดตรวจสอบการลงทะเบียนกับอาจารย์ที่ปรึกษา

อ่านต่อ

ที่สาขาคอม ร่วมกับ บ Interlink จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้นักศึกษาสามารถทำงานเพื่อตอบโจทย์ Thailand 4.0

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 12 กันยายน สาขาฯ ได้รับเกียรติ จาก พี่เจ คุณจุฑามาศ วัฒนพานิช J

อ่านต่อ