School of Science


Loading...

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร  และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ สาขาวิชานวัตกรรมอาหารออกบูธ แสดงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 21-22 พค.2561

อ่านต่อ

นักศึกษาปี 4 อบรมคอร์สฟรี
สร้างธุรกิจ พลิกชีวิต พิชิตตลาดโลก ด้วย Alibaba

อ่านต่อ

โครงการ ICT for Kids ครั้งที่ 14  จัดโดยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่  7- 8 เมษายน 2561

อ่านต่อ

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร  และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ สาขาวิชานวัตกรรมอาหารออกบูธ แสดงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 21-22 พค.2561

อ่านต่อ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสาขาใหม่ หลักสูตรสาขาเทคโนโลยีดิจิทัล  ผลิต บัณฑิตพันธ์ุใหม่ รองรับ อุตสาหกรรมดิจิทัล ทั้งภาคปกติ 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี

อ่านต่อ

ประกาศ! ประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 สามารถเข้าประเมินที่   http://science.utcc.ac.th/aes

อ่านต่อ

รอบรั้ว และ เหตุการณ์

โครงการ ICT for Kids ครั้งที่ 14  จัดโดยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่  7- 8 เมษายน 2561

อ่านต่อ

เสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 ค่ายของสาขาวิศวกรรมการเงิน
จัดที่โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ จ.นครนายก ผอ.รร.รับมอบของบริจาค

อ่านต่อ

พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

อ่านต่อ

ข่าวสารมหาวิทยาลัย

นักศึกษาปี 4 อบรมคอร์สฟรี
สร้างธุรกิจ พลิกชีวิต พิชิตตลาดโลก ด้วย Alibaba

อ่านต่อ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร เปิดรับสมัครวุฒิ ม.6 และ ปวส. สมัครเรียนได้ทุกวัน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 24 พฤษภาคม 2561 รับทุนทันที 5,000 บาท

อ่านต่อ

นักศึกษาที่ต้องการจะสอบ Exit Exam ในภาคฤดูร้อนนี้ ลงทะเบียนออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 23 - วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561

อ่านต่อ