School of Science


Loading...

หลักสูตร


ข่าวสารประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครผู้ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ สมัครแล้วเริ่มเรียนได้ทันที

อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดวันพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา2560 วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการทำตลาดในภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง
ห้อง IDE มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


อ่านต่อ

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครผู้ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ สมัครแล้วเริ่มเรียนได้ทันที

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ่านต่อ

โครงการสอนเสริมเนื้อหาแบบเข้ม (Advanced Placement Program) วิชาวิทยาศาสตร์ โดยอาจารย์ทิวา เพ็ญสุข

อ่านต่อ

รอบรั้ว และ เหตุการณ์

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการทำตลาดในภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง
ห้อง IDE มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


อ่านต่อ

นศ.สาขาวิชาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รับรางวัลทุนวิจัยเรื่องการใช้แป้งรำข้าว ช็อตเทนนิงรำข้าวและน้ำมันรำข้าวในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกธัญพืชผสมผัก จากบริษัท King Group วันเสาร์ที่15 ธันวาคม 2561

อ่านต่อ

SAHAPAT ADMISSION ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 21 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ระหว่างวันที่ 1-6 ตุลาคม2561

อ่านต่อ

ข่าวสารมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดวันพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา2560 วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านต่อ

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/วิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 อาคาร 24 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

อ่านต่อ
19 ธ.ค. 2561, 14:35

ทุนเรียนฟรี 100%

ทุนเรียนฟรี หลักสูตรปริญญาตรี 100% บัณฑิตพันธุ์ใหม่ มากกว่า 20 ทุน

อ่านต่อ