School of Science


Loading...

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการแจ้งความจำนงเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

อ่านต่อ

ม.หอการค้าไทยร่วมกับ Alibaba.com จัดอบรมเรื่อง ธุรกิจซื้อขายผ่านออนไลน์ (เว็บไซต์อาลีบาบา)  ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 

อ่านต่อ

เปลี่ยนแปลงลำดับ วัน และคณะวิชาที่เข้ารับปริญญาบัตร

อ่านต่อ