School of Science


Loading...

หลักสูตร


ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ฝ่ายจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "แนวทางการก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ"  ในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561

อ่านต่อ

หลักสูตรพันธุ์ใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อ่านต่อ

SAHAPAT ADMISSION ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 21 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ระหว่างวันที่ 1-6 ตุลาคม2561

อ่านต่อ

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฝ่ายจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "แนวทางการก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ"  ในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561

อ่านต่อ

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมแนะแนวทุนการศึกษา และหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ

อ่านต่อ

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร ชั้นปีที่ 1 และ 2 เยี่ยมชมโครงการทำนา 1 ไร่ได้เงิน 1 แสน จังหวัดนครปฐม

อ่านต่อ

รอบรั้ว และ เหตุการณ์

SAHAPAT ADMISSION ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 21 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ระหว่างวันที่ 1-6 ตุลาคม2561

อ่านต่อ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสาขาใหม่ หลักสูตรสาขาเทคโนโลยีดิจิทัล ผลิต บัณฑิตพันธ์ุใหม่ รองรับ อุตสาหกรรมดิจิทัล ทั้งภาคปกติ 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี


อ่านต่อ

โครงการอบรมเทคโนโลยีบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย
เรื่อง การถ่ายภาพสินค้าและการทำโลโก้ด้วย smart phone แบบมืออาชีพ

อ่านต่อ

ข่าวสารมหาวิทยาลัย

หลักสูตรพันธุ์ใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อ่านต่อ

นักศึกษาสาขาธุรกิจเกมและอีสปอร์ส คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย จัดงาน University Esport Championship รอบคัดเลือก เป็นตัวแทนไปชิงชัยแข่งรายการระดับประเทศ

อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เทอม 2 รอบกลางปี 2561 (เปิดเรียน มกราคม 2562)

อ่านต่อ